Home > In phong bì

Hiệu quả không ngờ của việc in phong bì thư cho công ty

In phong bì thư đã vượt xa ngoài mục đích lưu trữ hồ sơ, tài liệu, đựng giấy tờ, thư mời…, thì việc in phong bì thư còn có tác dụng quảng bá thương hiệu cũng như tiếp cận khách hàng một cách nhanh chóng, …