Home > In lịch tết

In lịch độc quyền và in lịch phôi là như nào ?

Bạn đã từng nghe đến các loại lịch: lịch treo tường, lịch để bàn, lịch block…, vậy bạn có biết thuật ngữ lịch độc quyền và lịch phôi khác nhau như thế nào không? Để giúp bạn hiểu rõ hơn, In Ngọc Mai sẽ chi …